ทำอย่างไร

วิธีการออกกำลังกายหลักของคุณ (ระดับกลาง)

วิธีการออกกำลังกายหลักของคุณ (ระดับกลาง)

Superman - ทำงานบนความเสถียรหลักของคุณ เริ่มต้นทั้งสี่ ยกแขนซ้ายและขาขวาค้างไว้ 15 วินาที ทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่ง

Russian Twist - Russian Twist - สิ่งนี้จะช่วยให้แกนกลางของคุณแข็งแรง นั่งโดยวางเท้าราบกับพื้นเอนหลังเล็กน้อย ค่อยๆบิดไปด้านใดด้านหนึ่งจากนั้นอีกด้านหนึ่ง ดำเนินการ 40 (20 ต่อข้าง)

Curl Ups - ถึงเวลาทำงาน Abdominals นอนหงายงอเข่าเท้าราบกับพื้นและวางมือบนต้นขา ขดตัวเพื่อให้มือของคุณถึงเข่าและกลับมา ทำซ้ำ 20 ครั้ง