ทำอย่างไร

วิธีทำคัพเค้กไอรอนแมน

วิธีทำคัพเค้กไอรอนแมน

ก่อนอื่นให้ทำคัพเค้ก ฉันเลือกสีขาว

จากนั้นวาดโครงร่างของเครื่องปฏิกรณ์ส่วนโค้งบนพวกเขา

จากนั้นเติมน้ำตาลด้วยฟรอสติ้งสีฟ้าอ่อนซึ่งส่วนใหญ่จะออกมาจากหลอด

มีแล้ว! ฉันทำคัพเค้ก "3" ด้วยเพื่อเป็นเกียรติแก่ Iron Man 3 ที่จะออกในวันที่ 3 พฤษภาคม