ทำอย่างไร

วิธีทำคอสโมที่ง่ายและรวดเร็ว

วิธีทำคอสโมที่ง่ายและรวดเร็ว

อุปกรณ์ของคุณ: วอดก้าผสมคอสโมปั่นและแก้ว

หั่นมะนาวเพื่อบีบและตกแต่ง

เทส่วนผสมและใส่มะนาวลงไปพองาม! VOILA - ความเป็นสากลง่าย ๆ !