ทำอย่างไร

วิธีออกกำลังกายส่วนบนของคุณ (ระดับกลาง)

วิธีออกกำลังกายส่วนบนของคุณ (ระดับกลาง)

Push Ups - เริ่มต้นในตำแหน่งไม้กระดานสูงโดยให้เส้นตรงผ่านร่างกายของคุณ ลดตัวเองลงแล้วดันตัวเองสำรอง ทำแบบนี้ 12 ครั้ง

ส่วนขยายด้านหลัง - นอนคว่ำมือของคุณไว้ที่ขมับ ยกหลังขึ้นและกลับลง ทำซ้ำ 20 ครั้ง

Downward Dog - จากท่าไม้กระดานสูงให้ขยับสะโพกขึ้นไปอยู่ในท่า 'V' แบบกลับหัว ค้างไว้ 1 นาที