ทำอย่างไร

วิธีท้าทายตัวเอง (ตอนที่หนึ่ง)

วิธีท้าทายตัวเอง (ตอนที่หนึ่ง)

Mountain Runner - ตั้งค่าเครื่องเมตรอนอมของคุณเป็น 40bpm 30 วินาทีสำหรับ Bronze, 1 นาทีสำหรับ Silver และ 1:30 สำหรับ Gold

กด Ups - เก็บเครื่องเมตรอนอมของคุณไว้ที่ 40bpm 10 สำหรับ Bronze, 20 สำหรับ Silver และ 30 สำหรับ Gold

Squat - อีกครั้งด้วยเครื่องเมตรอนอมของคุณที่ 40bpm - 20 สำหรับ Bronze, 40 สำหรับ Silver และ 60 สำหรับ Gold

Russian Twist - ลงมาที่ 25bpm, แสดง 30 ครั้งสำหรับ Bronze, 50 สำหรับ Silver และ 70 สำหรับ Gold


ดูวิดีโอ: หาตวเองใหเจอ! วธคนหาทางทใชของตวเอง. เสนทางความสำเรจ (มกราคม 2022).