ทำอย่างไร

วิธีสร้างตารางกำหนดการ

วิธีสร้างตารางกำหนดการ

รวบรวมเสบียง

ใช้ขอบตรงฉันตัดชื่อของสีออกจากตัวอย่าง

ฉันตัดแผ่นโฟมบอร์ดให้ได้ขนาดถ้าเฟรมโดยใช้สลิปกระดาษที่มาในเฟรมเป็นแนวทาง

วัดผลและสร้างแนวทางสำหรับตัวอย่างของคุณ

ทาสี modge podge ภายในแนวทางโดยใช้แปรงโฟม

วางแถบสีลงในจุดที่คุณทำเครื่องหมายคำแนะนำไว้ด้านบนของกาว ฉันเพิ่มชื่อของฉันโดยใช้ sharpie เพื่อที่จะไม่ลบออกไป

ใส่บอร์ดลงในเฟรมของคุณและเพิ่มข้อมูลของคุณโดยใช้เครื่องหมายลบแบบแห้ง


ดูวิดีโอ: Easy Excel: การสรางตารางใน Excel และการกรอกขอมลในตาราง อานงาย ดไดบนมอถอ (พฤศจิกายน 2021).