ทำอย่างไร

วิธีทำเซวียน (วุ้นเส้น)

วิธีทำเซวียน (วุ้นเส้น)

รวบรวมส่วนผสม

ความร้อนต่ำ

เพิ่มความร้อน

ลดความร้อน

เพิ่มความพิเศษ

ผสมรอบ ๆ ปรุงอาหารจนน้ำถูกดูดซึม

ต้มเรื่อย ๆ ปรับความร้อน

นำออกจากความร้อนหลังจากวุ้นเส้นข้น


ดูวิดีโอ: กวยเตยวหมตน วธงายๆตนใหเนอนม หอมนมอรอยละมนลน วธทำเนอขวตบ (กันยายน 2021).