ทำอย่างไร

วิธีการสร้างฟางยาว

วิธีการสร้างฟางยาว

ฟางสั้นเกินไป :(

เอาฟางอีกก้อน

ทำแบบนี้

ใส่ฟางเส้นที่สองลงไป

เพียงแค่กด

เรียบร้อยครับ;);)


ดูวิดีโอ: ตวหนงสอ ไฟ Neon เทหๆ ไมยาก ไมซบซอน ดวย illustrator (พฤศจิกายน 2021).