ทำอย่างไร

วิธีเพิ่มนักเรียนในหลักสูตรของคุณในรูปแบบดิจิทัล

วิธีเพิ่มนักเรียนในหลักสูตรของคุณในรูปแบบดิจิทัล

เข้าสู่ระบบ Digication

เลือกหลักสูตรจากแถบเมนู

เลือกหลักสูตรที่เหมาะสมจากรายชื่อหลักสูตร

เลือกการตั้งค่า

เลือกผู้ใช้การเข้าถึงของผู้ใช้

เลือกเพิ่มนักเรียน

ป้อนชื่อนักเรียนที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้ใช้

เลือกค้นหา

เลือกสัญลักษณ์ + เพื่อเพิ่มนักเรียนในหลักสูตรของคุณ

ตอนนี้ชื่อนักเรียนจะปรากฏในบัญชีรายชื่อหลักสูตรของคุณ


ดูวิดีโอ: แนะนำหลกสตรการจดการนวตกรรมดจทล (ตุลาคม 2021).