ทำอย่างไร

วิธีมัดย้อมสีกระดาษกระจาย

วิธีมัดย้อมสีกระดาษกระจาย

ตัดตามขนาดที่ต้องการ

ทำซ้ำ สิ่งนี้จะสร้างรูปแบบของวงกลมศูนย์กลาง

เตรียมสีย้อม. ฉันใช้สมาธิสีน้ำ สีผสมอาหารก็ใช้ได้เช่นกัน

ตัดสตริง ระวัง! คุณไม่ต้องการตัดกระดาษของคุณ

ตาดา!


ดูวิดีโอ: วธผสมสยอมเยน ผสมสยอมเสอมดยอม ผสมสใชเอง by Jane (ธันวาคม 2021).