ทำอย่างไร

วิธีทำราสเบอร์รี่ปั่นที่ยอดเยี่ยม

วิธีทำราสเบอร์รี่ปั่นที่ยอดเยี่ยม

ก่อนอื่นคุณจะต้องมีเครื่องปั่นกล้วยนมหนึ่งแก้วราสเบอร์รี่และน้ำแข็งเพื่อทำสมูทตี้ที่ยอดเยี่ยม !!

ก่อนอื่นใส่กล้วย !!! :) :)

แล้วใส่ราสเบอรี่กี่ลูก !!! :) :)

แล้วเทนมใส่แก้ว !!! :) :)

จากนั้นน้ำแข็งถึงสี่ก้อน !!! :) :)

ผสมผสานจนไม่ได้ยินเสียงน้ำแข็งอีกต่อไป !!! :) :)

ใส่ฟางลงไปพร้อมกับอะไรก็ได้แล้วดื่ม 'SMOOTHIE สำเร็จรูปใหม่ที่ยอดเยี่ยม !!!!!!! :) :) :)