ทำอย่างไร

วิธีการใช้ขวานอย่างถูกต้อง

วิธีการใช้ขวานอย่างถูกต้อง

วางไม้บนบล็อกและมองหารอยแตกหรือรอยแยก

ใช้ท่าทางกีฬาและให้เท้าของคุณชี้ไปที่ฐาน จับมือข้างที่ถนัดของคุณเข้าหาส่วนหัวของเครื่องมือ เลื่อนไปทางที่ไม่ถนัดในจังหวะดาวน์

วางขวานไว้ด้านข้างแล้วนำขึ้นมาเหนือศีรษะ ใช้กำลังและแยก จัดกึ่งกลางบนรอยแตกที่ระบุในขั้นตอนที่หนึ่ง

ทำหน้าสัมผัสที่ขอบไม้ ดูเศษเสี้ยวบิน

เมื่อคุณแยกไม้เสร็จแล้วอย่าลืมวางซ้อนกันในบริเวณที่แห้ง