ทำอย่างไร

วิธีการวาดการ์ตูนวอลรัส

วิธีการวาดการ์ตูนวอลรัส

วาดรูปเลข 8 แบบนี้โดยไม่ต้องแตะตรงกลาง

จากนั้นวาด 3 จุดในแต่ละด้าน

วาดจมูกใหญ่และลิ้นเล็กน้อย

วาดดวงตาเช่นนี้และระบายสีในส่วนที่เหลือ

วาดงา

วาดด้านนอกแบบนี้

จากนั้นหาง

และรายละเอียด

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอื่นที่คุณต้องการให้ฉันแสดงโปรดและขอบคุณ